Audio / Video

Kontroll total të sistemit tëaudioviziv (TV & AUDIO) Kontroll total për cdo pjesëtar në familje nga kudo dhe për çdo ambjent Krijoni skenarin e duhur sipas humorit tuaj Përshtatje të audios në mënyrë të pavaruar për çdo ambjent

Details

IT outsourcing

Analizë e çdo infrastrukture të teknologjisë me qëllim efiçensën Monitorim dhe mirëmbajtje në kohë rekord me kosto të reduktuara Programe për menaxhimin e proçeseve Rritje të sigurisë së informacionit dhe privatësisë

Details