Menaxhimi i Energjise

Termi Menaxhimi i Energjise (Sisteme) i referohet nje sistemi kompjuterik i cili eshte specifikisht i projektuar per kontrollin dhe monitorimin e automatizuar te paisjeve elektromekanike ne nje ndertese e cila prodhon nje konsum te konsiderueshem energjie si sisteme ngrohje, ventilimi dhe ndricimi.

Keto sisteme energjie gjithashtu ofrojne leximin metrik te energjise, gazit, ngrohjes dhe ujit.